WEB HOSTING, WEB PROSTOR

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ©2003 - 2012

WEB HOSTING ShopCentar
 

web hosting, klikni ovdje i provjeri trenutne AKCIJE...


INTERNET UPUTA KAKO INSTALIRATI JOOMLU

Kako instalirati joomlu, kako instalirati joomla aplikaciju (root instalacija)
1. korak, preuzimanje / download joomla aplikacije

- joomla aplikaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka službenog linka: www.joomla.com ili direktno sa linka: joomlacode.org

- preporuka je da svakako napravite download najnovije verzije
- u ovom primjeru koristiti ćemo verziju joomle 1.5.14
- kliknite na link za download verzije Joomla_1.5.14-Stable-Full_Package.tar.bz2
- svakako obratite pažnju da se radi o eksteziji .tar.bz2
- kada završite sa downloadom nemojte raspakiravati .tar.bz2 fajlu jer ćemo to odraditi na serveru

2. korak, prijava u cpanel i priprema za instalaciju jooomle

- prijavite se u svoj cpanel (podaci koje ste dobili kod aktivacije korisničkog računa)
- kliknite na ikonu File Manager

- pojaviti će se novi prozor te nakon toga odaberite opciju Home Directory i opciju Show Hidden Files (dotfiles)
- kliknite na gumbić Go i otvoriti će se File Manager

- u File Manager-u kliknite na folder public_html kako bi se pozicionirali na glavni folder Vašeg weba

- zatim kliknite na gumbić Upload kako bi napravili upload datoteke koju ste prethodno preuzeli sa službenih stranica joomle.

- otvoriti će se novi prozor za Upload datoteka, odaberite datoteku za upload (u našem primjeru je to Joomla_1.5.14-Stable-Full_Package.tar.bz2)
- kada se upload završi pojaviti će se poruka
Joomla_1.5.14-Stable-Full_Package.tar.bz2: 3.93 MB: 100% Complete

- prozor za upload možete zatvoriti jer nam više nije potreban.


- pozicionirajte se na Vaš File Manager i kliknite mišom na datoteku koju smo malo prije uplodali.

- ukoliko se datoteka ne vidi u public_html direktoriju kliknite na gumbić Reload

- sada označite datoteku i kliknite na gumbić Extract kako bi raspakirali sadržaj datoteke Joomla_1.5.14-Stable-Full_Package.tar.bz2

- kada se sadržaj datoteke raspakira slobodno zatvorite prozor File Manager-a i otvorite prozor vašeg cPanel.a

3. korak, kreiranje mySql baze, korisnika i dodjeljivanje korisnika bazi

Kreiranje mySql baze

- kako bi mogli krenuti sa instalacijom joomle potrebno je prvo kreirati mySql bazu, korisnika i dodjeliti ovlasti korisniku za pristup bazi

- kliknite na ikonu mySql

- otvoriti će se prozor za kreiranje mySql baze i korisnika

- upišite naziv baze npr. joom15 i kliknite na gumbić Create Database
- nakon toga otvoriti će se novi prozor sa informacijom da je baza kreriana i kliknite na link Go Back

Kreiranje mySql korisnika i lozinke

- u polje Username upišite korisničko ime koje želite koristiti za pristup mysql bazi npr. user1, zatim upišite lozinku i u zadnje polje ponovite istu lozinku (svakako pohranite lozinku na sigurno mjesto jer će nam trebati kod instalacije)

- na kraju kliknite na gumbić Create User

- nakon toga otvoriti će se novi prozor sa informacijom da je korisnik krerian i kliknite na link Go Back

Dodjeljivanje ovlasti korisniku za pristup mySql bazi

- odaberite korisnika user1 i bazu joom15 i kliknite na gumbić Add

- zatim na ovom aktivirajte sve ovlasti klikom na opciju All privileges
- kliknite na gumbić Make Changes i spremni smo za instalaciju joomle


- ovim korakom završili smo osnovni preduvjet za završni korak instalacije joomle na Vaš web prostor

- kako bi dalje nastavili sa instalacijom pripremite sljedeće podatke

- mysql naziv baze: cPanel-User_joom15
- mysql korisnik: cPanel-User_user1
- mysql korisnička lozinka: ***************

VAŽNO: bitno je primjetiti da korisničko ime nije user1 već poprima u naziv cpanel username a to vrijedi i za mysql bazu

4. instalacija joomla aplikacije

- otvorite svoju web lokaciju i krenite sa instalacijom joomle
- na prvoj stranici Odabir Jezika odaberite hr-HR i kliknite na gumbić Dalje
- na drugoj stranici Provjera također kliknite na gumbić Dalje
- na trećoj stranici Licenca ponovno kliknite na gumbić Dalje

- na stranici Konfiguracija Baze Podataka upišite sljedeće:


- kliknite na gumbić Dalje
- ftp konfiguraciju slobodno možete preskočiti tj. kliknite na gumbić Dalje

- upište svoju mail adresu i lozinku za administraciju joomle i završite zadnje korake koji su preostali

- na kraju svakako pobrišite installation folder i datoteku Joomla_1.5.14-Stable-Full_Package.tar.bz2

Povremeno provjerite službene stranice joomle ukoliko je objavljena nova verzija i svakako napravite nadogradnju joomle kako bi imali sigran web prostor.

Za eventualna pitanja slobodno nam se obratite na naš službeni email.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o.


- portal početna stranica
 
- internet upute
- kako instalirati joomlu
- fantastico aplikacije
- web marketing za Vašu stranicu
 
 
 
 
 
 ©2003 - 2015 web hosting by Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. Sva prava pridržana.